Jak dlouho na Hlavas?
Kolik minut přidá k cestě MHD přesun nádraží?
Zdroj dat: studie proveditelnosti